Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület honlapja
 
Főoldal
  Sajtószemle|Elemzések|Interjú|Héten az EP-ben|Gyakornoki program|  
  EP Corvinák|EU Kislexikon|Bibliográfia|Linkgyűjtemény|A szerkesztőség|Oldaltérkép|  
 
Alapinformációk
Az Európai Unió története
Az Európai Parlament Felépítése
Az Európai Parlament hatáskörei
Jövő
Európai Unió honlapja







Az oldal működését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
Az Európai Parlament Felépítése » Elnökség

Utolsó frissítés: 2010.03.21.

 

Az elnök a 14 alelnök és az öt, konzultációs jogkörrel rendelkező úgynevezett quaestor alkotta testület. Főként adminisztratív feladatai vannak, pl.: a Parlamentet érintő pénzügyi, személyzeti ügyek, vagy az apparátussal kapcsolatos kérdések.

Eljárási szabályzat rendelkezései az Elnökségről: i

22. cikk

Az Elnökség összetétele

(1) Az Elnökség a Parlament Elnökéből és a tizennégy alelnökből áll.

(2) A quaestorok tanácsadói minőségben tagjai az Elnökségnek.

(3) Szavazategyenlőség esetén az Elnökségben az Elnök szavazata dönt.

23. cikk

Az Elnökség feladatai

(1) Az Elnökség ellátja az Eljárási Szabályzat által ráruházott feladatokat.

(2) Az Elnökség a képviselőket és a Parlament belső szervezeti felépítését, a titkárságát és szerveit érintő pénzügyi, szervezeti és igazgatási határozatokat hoz.

(3) Az Elnökség határozatokat hoz az ülések lebonyolításával kapcsolatos ügyekben.

Az „ülések lebonyolítása" fogalma magában foglalja a képviselők magatartását a Parlament épületeiben.

(4) Az Elnökség fogadja el a 33. cikkben említett, a független képviselőket érintő rendelkezéseket.

(5) Az Elnökség meghatározza a Főtitkárság szervezeti felépítését, és megállapítja a tisztviselők és más alkalmazottak igazgatási és pénzügyi helyzetére vonatkozó rendelkezéseket.

(6) Az Elnökség elkészíti a Parlament előzetes költségvetési tervezetét.

(7) Az Elnökség a 26. cikknek megfelelően elfogadja a quaestoroknak szóló iránymutatásokat.

(8) Az Elnökség engedélyezi a szokásostól eltérő helyen tartandó bizottsági üléseket, a meghallgatásokat és az előadók számára a tanulmány- és tényfeltáró utakat.
Az ilyen ülések, illetve találkozók engedélyezésével egyidejűleg megállapításra kerülnek a nyelvhasználati szabályok annak alapján, hogy a bizottság tagjai és póttagjai mely hivatalos nyelveket használják, illetve melyeket kívánják használni.
Ugyanezen szabály alkalmazandó a küldöttségek esetében, amennyiben az érintett tagok és póttagok másként nem határoznak.

(9) Az Elnökség a 207. cikk alapján kinevezi a főtitkárt.

(10) Az Elnökség megállapítja az európai szintű politikai pártokra vonatkozó szabályokról és finanszírozásukról szóló, 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtási rendelkezéseit, és azok végrehajtása során ellátja az Eljárási Szabályzat által ráruházott feladatokat.

(11) Az Elnök és/vagy az Elnökség megbízhatja az Elnökség egy vagy több tagját az Elnök és/vagy az Elnökség hatáskörébe tartozó általános vagy különös feladatokkal. Egyidejűleg meghatározzák e feladatok végrehajtásának módját is.

(12) Az új Parlament megválasztását követően a leköszönő Elnökség az új Parlament első üléséig hivatalban marad.


A jelenlegi quaestorok listáját itt olvashatja:

GERINGER de OEDENBERG, Lidia Joanna
HIGGINS, Jim
LULLING, Astrid
MAŠTÁLKA, Jiří
NEWTON DUNN, Bill

1. http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20060703+0+DOC+PDF+V0//HU (2009. 08. 15.)


 
HÖOK a Hallgatókért Alapítvány honlapja