Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület honlapja
 
Főoldal
  Sajtószemle|Elemzések|Interjú|Héten az EP-ben|Gyakornoki program|  
  EP Corvinák|EU Kislexikon|Bibliográfia|Linkgyűjtemény|A szerkesztőség|Oldaltérkép|  
 
Alapinformációk
Az Európai Unió története
Az Európai Parlament Felépítése
Az Európai Parlament hatáskörei
Jövő
Európai Unió honlapjaAz oldal működését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
Az Európai Parlament hatáskörei » Politikai ellenőrzés » Egyes uniós intézmények Parlament elé kerülő jelentései

A különböző uniós intézmények - a szóbeli beszámolók mellett - rendszeres időközönkénti jelentéseket kötelesek benyújtani a Parlamentnek, amik a képviselők által kerülnek megvitatásra. A plenáris ülés elé utalják egyrészt azokat a jelentéseket, amelyek terén a Szerződések a Parlamenttel történő konzultációt írják elő, másrészt azokat, amelyek terén a Parlament véleményének kiadása szükséges. Ez utóbbiak közé nem tartozó jelentéseket az illetékes bizottsághoz utalják.

1. A Bizottság jelentései

A Parlament összes bizottsága megkapja a Bizottság által készített, az Európai Unió tevékenységéről szóló éves általános jelentést, majd arról kérdéseket nyújtanak be a plenáris ülésre.

A különböző szakpolitikai - általában egy-egy közösségi politikáról szóló - kérdésekben a Bizottság 2 db hároméves, 9 db éves, 3 db havi és 1 db hatheti jelentést nyújt be a Parlamentnek. A közösségi jog tagállamokban történő alkalmazásáról szóló éves jelentést először az érintett bizottságokhoz küldik, akik véleményezik azt, majd megküldik a jogi bizottságnak, amely jelentés terjeszt be a kérdésről a plenáris ülésnek. A plenáris ülésen állásfoglalás születik a Bizottság jelentéséről.

2. A Tanács jelentései

A külpolitika, illetve az emberi jogok helyzete képzi azokat a kérdésköröket, amelyekről a Miniszterek Tanácsa egy-egy éves jelentést ad be a Parlamentnek.

3. Az Európai Tanács jelentései

Az Európai Unió által eltért haladásról az Európai Tanács készít éves jelentést, amelyről a Parlament kifejti álláspontját. Az Európai Tanács átlagosan évi négy alkalommal tart ülést, amiket követően a soros elnök megjelenik a Parlament plenáris ülése előtt. Ekkor sor kerül a kapcsolódó vita képviselők általi lefolytatására, amelynek végeztével lehetőség nyílik állásfoglalás elfogadására.

4. A Számvevőszék jelentései

A pénzügyi év végén a Számvevőszék feladata, hogy elkészítse a kapcsolódó átfogó éves jelentést, továbbá hogy bizonyos kérdésekről külön jelentést terjesszen be a Parlament elé. A plénum előtt a Számvevőszák elnöke ismerteti a jelentések eredményeit.

5. Az Európai Központi Bank jelentései

A Parlament elé terjesztendő éves jelentés tárgykörei: a Központi Bankok Európai Rendszerének tevékenysége; az elmúlt év, továbbá a folyó év monetáris politikája. A plénum számra az EKB elnöke ismerteti a jelentést; ezt követően a testület általános vitát tart.

6. Az európai ombudsman jelentései

Az ombudsman jelentést nyújt be a Parlamentnek az uniós polgárok panaszai, avagy saját kezdeményezése alapján kivizsgált ügyekről, továbbá a testület elé terjeszti a vizsgálatai eredményét összegző éves jelentést is.
 
HÖOK a Hallgatókért Alapítvány honlapja